Corticium roseum Pers. | MYCO-LICH

Corticium roseum Pers.

ShareThis
Order: 
Corticiales
Family: 
Corticiaceae
Synonymy : 
Laeticorticium roseum (Pers.) Donk

 

نام فارسی: قارچ لکه‌صورتی

خانواده: Corticiaceae

راسته: Corticiales

تاکسونومی: جنس Corticium در گذشته بسیاری از قارچ‌های پوسته‌ای را در بر می‌گرفت و سپس به جنس‌‌های متعددی نقسیم شد. مرز تاکسونومیکی آن هنوز شفاف نشده است. کمپلکس گونه‌ای Corticium roseum مرکب از حدود 5-6 گونه بوده و از سوی قبادنژاد و همکاران در دست مطالعه است.

 

صفات ماکروسکوپی

بازیدیوکارپ پوسته‌ای مسطح، ساده، صاف، با بافت نرم، ابتدا بصورت لکه لکه که به مرور لکه‌‌‌ها به هم می‌پیوندند، سطح نمدی، به رنگ صورتی، به ضخامت حدود 1 میلی‌متر. حاشیه پرزدار.

 

صفات میکروسکوپی

سیستم هیفی مونومیتیک، هیف‌‌ها دارای قوس اتصال، هیف‌های قاعده‌ای (subiculum) چیده شده به موازات بستر. هایمنیوم فاقد سیستیدی‌‌‌، دارای دندروهیفیدی‌ فراوان، با انشعابات متعدد، پوشیده از کریستال بویژه در نمونه‌های مسن. بازیدی‌ها بزرگ، چماقی کشیده ‌‌با قاعده متورم، با دیواره موج‌دار ضخیم، به اندازه 11-6 × 110-60 میکرومتر، دارای 4 استریگما. بازیدیوسپورها بیضوی عریض، با دیواره صاف، به اندازه 16-8 × 24-19 میکرومتر.

 

راهنمای شناسایی: این گونه به شکل لکه‌های ساده صورتی رنگ بر روی شاخه درختان پهن برگ دیده می‌شود.

 

گونه‌های مشابه: گونه‌های متعلق به کمپلکس Corticium roseum در ظاهر همگی یکسان بوده و تنها با اندازه بازیدیوسپور قابل تفکیک هستند.

 

اکولوژی: روی شاخه درختان اغلب نهاندانه و در پوشش‌های جنگلی آفتابگیر در نیمکره شمالی می‌روید. در برخی موارد مرحله آنامورف آن همراه با بازیدیوکارپ یا به تنهایی دیده می‌شود. در ایران قبلا از شمال و شمال‌غرب کشور گزارش شده است. (لينك)

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: عامل پوسیدگی سفید در برخی درختان شناخته شده است ولی بیماریزا به نظر نمی‌رسد. به دلیل احتمال اشتباه در شناسایی گونه‌های مشابه، تحقیق دقیق‌تری در این زمینه لازم است.

 

اهمیت بیوتکنولوژی: تحقیقی در مورد این گونه صورت نگرفته است.

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054: بارکد ناحیه ریبوزومی ITS شامل قطعات کامل ITS1، ITS2، و 5.8S برای نمونه جمع آوری شده از استان کهگیلویه و بویر احمد بدست آمد. طول ناحیه بدست آمده 620 جفت باز بود.

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: قارچ لکه‌صورتی در منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و در منطقه حفاظت شده مانشت-قلارنگ استان ایلام بر روی بلوط یافت می‌شود که اولین گزارش این قارچ از زاگرس می‌باشد.

 

Addition: 
No
E-Record: 
No