Cyanotrama rimosa (Murrill) Ghobad-Nejhad | MYCO-LICH

Cyanotrama rimosa (Murrill) Ghobad-Nejhad

ShareThis

 

 

نام فارسی: پلی‌پور ارس

خانواده: نامشخص

راسته: Hymenochaetales

تاکسونومی: این گونه متعلق به جنس مونوتیپیک Cyanotrama است که در سال 2010 توسط قبادنژاد و دای به عنوان جنس جدید معرفی شد. (لينك)

 

صفات ماکروسکوپی

بازیدیوکارپ چندساله، مسطح، حفره‌دار، محکم چسبیده به سطح بستر، عرض حدود 5 سانتی‌متر و ضخامت حدود 2.5-2 میلی‌متر، مومی، به رنگ کرمی تا کاهی پررنگ، حاشیه سفید تا کرمی، پنبه‌ای تا تارعنکبوتی. حفرات زاویه‌دار، 7-5 عدد در هر میلی‌متر، با دهانه کرکی، سطح حفرات تیره ‌شونده در تماس با محلول پتاس، دارای شکاف در نمونه‌های مسن‌تر. طول تیوب‌ها ‌حدود 2 میلی‌متر.

 

صفات میکروسکوپی

تراما دی‌میتیک با هیف‌های درهم‌پیچیده، معمولا دارای کریستال. هیف‌های اسکلتی باریک به قطر 2.3-1.7  میکرومتر، با دیواره ضخیم، به شدت سیانوفیل، بدون واکنش در معرف ملتزر. هیف‌های رویشی با فراوانی کمتر، دارای قوس اتصال، دیواره نازک. بافت زمینه بازیدیوکارپ (context) شبه‌دیمیتیک، نازک، فیبری نرم، هیف‌های شبه اسکلتی بعضا دارای قوس اتصال. فاقد سیستیدی، دارای سیستیدیول‌های دوک‌مانند. فاقد دندروهیفیدیا، دارای hyphal pegs سیانوفیل. بازیدی‌ها بشکه‌ای شکل، 5-4 × 12-7 میکرومتر، دارای 4 استریگما. بازیدیوسپورها خمیده، 2-1.5 × (5.5)5-4 میکرومتر، با دیواره صاف، غیر سیانوفیل.

 

 

راهنمای شناسایی: بازیدیوکارپ مسطح حفره‌دار به رنگ کرمی کاهی و رویش بر روی ارس از مشخصات بارز این پلی‌پور می‌باشد.

 

گونه‌های مشابه: شکل ظاهری پلی‌پور ارس به گونه‌Schizopora flavipora  شباهت دارد که در عین حال بر روی پهن‌برگان رشد نموده و دارای بازیدیوسپورهای بیضوی است.

 

اکولوژی: میزبان این گونه عمدتا چوب مرده یا زنده و بدون پوست درختان سوزنی برگ بویژه گونه‌های ارس (Juniperus) بوده و از ایران (شمال و شمال غرب)، امریکا، و اتیوپی گزارش شده است.

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: عامل پوسیدگی سفید در چوب درختان سوزنی برگ بخصوص گونه‌های Juniperus.

 

اهمیت بیوتکنولوژی: با توجه به پراکنش محدود این گونه، هنوز مطالعه‌ای در این مورد صورت نگرفته است.

 

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054: بارکد ناحیه ریبوزومی ITS شامل قطعات کامل ITS1، ITS2، و 5.8S و نیز منطقه  28S rDNA (LSU)برای نمونه تازه جمع آوری شده از استان ایلام بدست آمد. طول ناحیه ITS بدست آمده 624 جفت باز و طول ناحیه LSU بدست آمده 936 جفت باز بود.

 

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: گونه Cyanotrama rimosa در منطقه حفاظت شده دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد در منطقه آبسپاه بر روی کنده پوسیده ارس رویش دارد.

 
Addition: 
No
E-Record: 
No