Vuilleminia comedens (Nees) Maire | MYCO-LICH

Vuilleminia comedens (Nees) Maire

ShareThis
Order: 
Corticiales
Family: 
Vuilleminiaceae

 

 

نام فارسی: قارچ پوسته‌ای چوبخوار

خانواده: Vuilleminiaceae

راسته: Corticiales

 

تاکسونومی: Vuilleminia از جنس‌های مونوفایلتیک قارچ‌های پوسته‌ای با 7 گونه است.

 

 

صفات ماکروسکوپی:

بازیدیوکارپ پوسته‌ای، آغاز رویش از زیر پوست شاخه که با شکافتن آن نمایان می‌شود، سطح شفاف و بی‌رنگ، بافت ابتدا ژله‌ای و سپس محکم، به ضخامت کمتر از 0.5 میلی‌متر، سطح صاف. حاشیه.

 

صفات میکروسکوپی:

سیستم هیفی مونومیتیک، هیف‌‌ها دارای قوس اتصال، بی‌رنگ، هیف‌های قاعده‌ای (subiculum) درهم پیچیده. فاقد سیستیدی، دارای دندروهیفیدی‌‌ فراوان. بازیدی‌ها بزرگ، چماقی کشیده ‌‌با قاعده متورم، با دیواره موج‌دار، به اندازه 11-5 × 100-50 میکرومتر، دارای 4 استریگمای درشت و بارز. بازیدیوسپورها درشت، خمیده، دارای اپیکول (apiculus) بارز، با دیواره صاف، به اندازه 8-4 × 23-16 میکرومتر.

 

راهنمای شناسایی: بازیدیوکارپ‌ مسطح، نازک، و بی‌رنگ در سطح شاخه و تنه (درختان نهاندانه بویژه بلوط) با پوست شکافته از مشخصات بارز این گونه است.

 

گونه‌های مشابه: قارچ پوسته‌ای چوبخوار در ظاهر شبیه گونه Vuilleminia coryli است که میزبان آن سایر نهاندانگان (اغلب فندق) می‌باشد و روی بلوط دیده نشده است.

 

اکولوژی: Vuilleminia comedens روی شاخه‌های زنده و مرده بویژه بلوط، در پوشش‌های جنگلی آفتابگیر می‌روید و در آسیا، اروپا، و مراکش پراکنش دارد. در ایران قبلا از شمال و شمالغرب کشور گزارش شده است.

 

پوسانندگی و بیماری‌زایی: عامل پوسیدگی سفید در چوب درختان پهن‌برگ بویژه بلوط. گزارشی از بیماریزا بودن آن در دست نیست، لیکن با قدرت پوسانندگی بالا موجب تضعیف میزبان می‌گردد.

 

اطلاعات مولکولی بر اساس نمونه‌های طرح 93001054: دو توالی‌ ناحیه ITS به طول 597 و 599 جفت باز متشکل از نواحی ITS1، 5.8s، و ITS2 در این تحقیق از دو نمونه در زاگرس بدست آمد.

 

 

اهمیت بیوتکنولوژی: تحقیقاتی صورت نگرفته است.

 

پراکنش و فراوانی در محدوده طرح 93001054: قارچ پوسته‌ای چوبخوار در منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، و نیز مناطق مختلف استان ایلام و استان لرستان بر روی بلوط یافت شد. این اولین گزارش از حضور این قارچ در زاگرس می‌باشد.

 

 

Addition: 
No
E-Record: 
No