Golubkova, NS. (1981) | MYCO-LICH

Golubkova, NS. (1981)

ShareThis

Golubkova, NS. (1981) Konspect Flory Lishainikov Mongolyskoi Narodnoi Respupliki. - Biologicheskie Resursy i Prirodyne Usloviya Mongolyskoi Narodni Respubliki 16. Nauka, Leningrad. 200 pp.