خدمات قابل ارايه هرباریوم مايكوليك براي اولين بار در ايران | MYCO-LICH

خدمات قابل ارايه هرباریوم مايكوليك براي اولين بار در ايران


خدمات شناسايي|حوزه آموزشي|حوزه رسانه اي|حوزه كارگاهي و نمايشگاهي|حوزه صنايع دارو سازي و پزشكي|حوزه صنايع رنگرزي و عطر سازي|حوزه صنعت نفت|حوزه صنايع چوب و كاغذ|حوزه محيط زيست|خدمات ويژه براي شهرداريهاي كشور|حوزه اكوتوريسم|خدمات نرم افزاري  | تماس با ما | سامانه ثبت سفارش


 

خدمات شناسايي

شناسایی نمونه های خشک قارچ و گلسنگ  (ريخت شناسي، مولكولي، شيمي)                                                

توالی یابی بخش از ژنوم گونه های قارچی و گلسنگی                                                                                

بارکد گذاری ژنتیکی نمونه های قارچ و گلسنگ بر حسب تقاضا                                                                   

انجام تست کروماتوگرافی برای شناسایی مواد گلسنگی                                                                              

انجام آزمایشHPLC   برای شناسایی مواد گلسنگی                                                                                 

بارکد گذاری نمونه هاي هرباریومي

مصور سازی نمونه های هرباریومی                                                                                                      

استاندارد سازی داده های هرباریومی

تهیه عکسهای میکروسکوپی از نمونه هاي قارچي و گلسنگي                                                                       

مشاوره در تاسیس هرباریوم قارچ و گلسنگ                                                                                           

 ارائه روشهای استاندارد جمع آوری و نگهداري قارچها و گلسنگها                                                                  

تهیه نقشه پراکنش گونه های قارچی و گلسنگی                                                                                      

 شناسایی  گونه های در معرض خطر قارچ و گلسنگ

شناسایی قارچهای سمی و خوراکی مناطق درخواستی                                                                               

 تهیه اسپور پرینت از قارچها و گلسنگها  جهت کشت                                                                               

تهیه فلور مصور قارچ و گلسنگ برای مناطق درخواستی                                                                             

 تهیه فلور آنلاین قارچ و گلسنگ برای مناطق درخواستی                                                                           

 تهیه راهنمای سریع شناسایی نمونه های قارچ و گلسنگ برای مناطق درخواستی                                              

تهیه فهرست جامع گلسنگها و قارچها براي استانها و ساير مناطق درخواستی کشور                                            

ارایه نمونه هاي مرجع قارچ و گلسنگ (شامل نمونه هاي بومي كشور و نيز نمونه از اروپا، چين، تايلند،.. )

تهیه شرح فارسی و انگلیسی گونه های قارچ و گلسنگ                                                                              

تهیه  پوستر علمی، کارت پستال و تمبر شخصی از گونه های قارچي و گلسنگي بومی ایران                                              

حوزه آموزشي

ارایه خدمات آموزشي فردی و گروهی در زمینه جمع آوری و شناسایی نمونه های قارچ و گلسنگ                           

برگزاری کلاسهای عملی تشریح و رده بندی قارچ و گلسنگ                                                                        

آموزش فردی و گروهی نرم افزارهای تاکسونومی و فیلوژنی

جمع آوری قارچها و گلسنگهای مناطق درخواستی برای استفاده دانشجویان در کلاسهای عملی تالوفیتها، تشریح و رده بندی، قارچ شناسی  

ارایه نمونه هاي مرجع قارچ و گلسنگ جهت استفاده در مراکز آموزشی (شامل نمونه هاي بومي و غير بومي)              

آموزش و مشاوره در زمينه آنالیز داده های مولکولی (پاكسازي توالي دي ان آ، بانک ژن، alignment  ، فیلوژنی)      

 تهيه كارتهاي ديد آموز قارچ و گلسنگ براي سطوح مختلف آموزشي

حوزه رسانه اي

مشاوره تهیه فیلم مستند قارچ وگلسنگ                                                                                               

حوزه كارگاهي و نمايشگاهي

برگزاري كارگاههاي تئوري و عملي مرتبط با موضوعات قارچ و گلسنگ در سطح ملي و بين المللي

مشاوره در برگزاري نمايشگاههاي مرتبط با قارچ و گلسنگ

حوزه ميراث فرهنگي

شناسایی و پایش قارچها و گلسنگهاي عامل فرسودگي زيستي در محوطه ها و آثار باستانی و فرهنگی                     

مشاوه در خصوص حفاظت و مرمت کتیبه های باستانی در مقابل عوامل قارچی و گلسنگی مخرب

شناسایی قارچهای پوساننده بناهای چوبی در املاك خصوصی و وقفی                                                            

حوزه صنايع دارو سازي و پزشكي

معرفي و ارایه نمونه مناسب قارچها و گلسنگها جهت استفاده در صنایع داروسازی                                              

عصاره گیری از گلسنگها

مشاوره به مراکز بهداشتی و درمانی در شناسایی نمونه عامل مسمومیت قارچی

حوزه صنايع رنگرزي و عطر سازي

بهينه سازي نمونه بومي قارچها و گلسنگها جهت استخراج تركيبات مورد استفاده در رنگرزي و عطر سازي                

حوزه صنعت نفت

زیست پالایی آلودگیهای نفتی از طریق قارچهای بومی

حوزه صنايع چوب و كاغذ

شناسايي، انتخاب و بهينه سازي قارچهاي مناسب در biopulping

حوزه محيط زيست

مشاوره و طراحي پروژه هاي زيست پالايي آلودگيهاي صنعتي از طريق mycoremediation                             

پایش سلامت مراتع و بیابانها از طریق پوسته  هاي زیستی قارچی و گلسنگی

بررسي تنوع زيستي قارچها و گلسنگهاي بومي و اندميك اكوسيستمهاي خاكي ايران

معرفي گونه هاي قارچي بومي كاربردي در پروژه هاي پايش و احياي جنگل

شناسایی گونه هاي اندیکاتور قارچ و گلسنگ در مناطق آلوده  (اندیکاتور فلزات سنگین، آلودگی هوا و خاک)

بررسی فلورستیک مناطق چهار گانه سازمان حفاظت محیط زیست ایران

خدمات ويژه براي شهرداريهاي كشور

شناسایی قارچها و گلسنگهاي درختان کلان شهرها

شناسايي، معرفي و مبارزه با قارچهاي پوساننده درختان در کلان شهرها                                                         

سنجش آلودگی هوا با استفاده از بیواندیکاتورهاي گلسنگی و قارچی

حوزه اكوتوريسم

برگزاري تورهاي يادگيري قارچ و گلسنگ براي تمام سطوح آموزشي                                                              

  خدمات نرم افزاري

تهيه بسته هاي نرم افزاری توسعه هرباریوم قارچ و گلسنگ                                                                         

مشاوره  و ارایه خدمات تهیه برنامه هاي اندرویدی قارچ و گلسنگ

آناليز داده هاي مولكولي

تهيه بانك اطلاعاتي نمونه ها در يك كلكسيون