ارايه كليد شناسايي 9825 گونه از گلسنگهاي جهان در زيست بانك مايكوليك | MYCO-LICH

ارايه كليد شناسايي 9825 گونه از گلسنگهاي جهان در زيست بانك مايكوليك

ShareThis

نخستين زيست بانك يا سامانه اينترنتي قارچ شناسي، گلسنگ شناسي بين المللي ايران با نام اختصاري مايكوليك شهريورماه امسال رونمايي شد. 

محمد سهرابي روز دوشنبه درگفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا افزود:تدوين سند راهبردي و ارايه نقشه راه در پژوهش هاي ملي قارچ شناسي و گلسنگ شناسي كشور، تربيت نيروي هاي متخصص در حوزه قارچ شناسي و گلسنگ شناسي و جبران خلاء هاي موجود در كشور، مطالعه مستمر و پايش تنوع زيستي قارچ ها و گلسنگ ها، تهيه اطلس رنگي و كتاب هاي متعدد راهنماي قارچ ها و گلسنگ هاي ايران برخي از اهداف راه اندازي زيست بانك مايكوليك است. 

سهرابي اظهار داشت: اطلاعات مربوط به (كليد شناسايي) گلسنگ هاي ثبت شده در اين سايت علمي به زبان فارسي است از اين رو كشورهايي مانند افغانستان، تاجيكستان و فارسي زبانان مقيم ديگر كشورها مي توانند با وارد شدن به اين سايت از اطلاعات ثبت شده در مورد گلسنگ ها استفاده كنند. 

عضو هيات علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران گفت: ۱۷ تا ۲۰ هزار گونه گلسنگ در دنيا وجود دارد كه پيش بيني مي شود از اين تعداد ۲۵۰۰ گونه در ايران وجود داشته باشد. 

وي اظهارداشت: سايت مايكوليك با نشاني www.myco-lich.ir براي تمام متقاضيان در داخل و خارج كشور قابل دسترسي است و براي سهولت دسترسي براي محققان و دانشجويان داخل كشور يك كليد جداگانه در سايت قرار داده شده كه كاربران مي توانند به راحتي به اطلاعات ۴۲۶ گونه ايراني دسترسي پيدا كنند. 

سهرابي تاكيد كرد: گلسنگ ها در حفظ محيط زيست ، كاهش آلودگي هوا و كاهش ريزگردها نقش به سزايي دارند از اين رو اهميت دادن به آنها به منظور حفظ اين گونه هاي طبيعي بسيار مهم است و بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد.